53b5617eb50da7af6e10927cf0a6f3ae_edited_

BUHAY NA MAY PAGASA

with Brother Mark

Buhay Na May Pag Asa - Awit 50:15

At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan;

Ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako.

- Awit 50:15

Contact

187 Kilbride Avenue, Winnipeg R2V 0Z7

Phone: (204)306-5306

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Office hours : 9:00am - 15:00 (Monday- Friday)

©2020 Crossfire Worship Centre All Right Reserved